Thinking about the beauty of you

Iris Schomaker (Novembro 2019)

Para Schomaker, as imaxes representadas no seu traballo son secundarias aos temas que exploran a través do proceso creativo. Iris céntrase no potencial da pintura e na reprodución de contido atmosférico. Estes temas atopan expresión na propia linguaxe visual do artista, que se caracteriza pola tensión entre a representación figurativa e a abstracción pictórica. A paleta do creador é tranquila, con pouca diverxencia entre tons pastel, negro, branco e gris. Esa suavidade na súa paleta confire ás súas pezas unha calidade de debuxo, que se fai máis fincapé nas marcas de lapis e outros rastros que quedaron do seu proceso de traballo.