Shop

In stock

Traza / Álvaro Negro

50,00

Texto
María de la Vega

Deseño
Álvaro Negro, Alfredo Olmedo, Pablo Ibáñez

Fotografía
Aurática Fotografía de Arte, Álvaro Negro, Jorge Martín Muñoz

Impresión
Alva Gráfica

Encadernación
manchea

Papel
Pergraphica Rough de 120 g/m2

Tipografías
Miniom Pro e Trajan Pro

ISBN: 978-84-09-46897-3
D.L. : C 2061-2022

Share:

Traza

Deseño
Álvaro Negro, Alfredo Olmedo, Pablo Ibáñez

Texto
María de la Vega

Tradución
Nicholas Callaway

Fotografía
Aurática Fotografía de Arte, Álvaro Negro, Jorge Martín Muñoz

Impresión
Alva Gráfica

Encadernación
manchea

Papel
Pergraphica Rough de 120 g/m2

Tipografías
Miniom Pro e Trajan Pro

ISBN: 978-84-09-46897-3
D.L. : C 2061-2022

Edición xeral do libro de artista que da continuidade a Traza, primeira exposición individual de Álvaro Negro na galería.

Esta edición foi encadernada á Holandesa con tea Gematex, cubertas de cartón reciclado gris pedra, calibre: 1,5mm, e estampación en golpe seco a unha tinta, utilizando un cliché de magnesio nunha Minerva Maruja.

+ sobre o artista