Regina Giménez

Regina Giménez

Ano 2008

Regina Giménez pertence a unha nova xeración de artistas que utiliza o gran campo da pintura como superficie narrativa. A súa obra está estreitamente vinculada ás súas vivencias persoais: viaxes, memoria, paisaxes, arquitecturas próximas… Cada fragmento pictórico vaise facendo de vida e acaba por construír un amplo mural de experiencias, que fixan o territorio da globalidad en grandes mapas, habitan espazos onde o silencio faise eco e marcan a hora dun tempo incerto.

A concepción pictórica desta licenciada en Belas Artes pola Universidade de Barcelona enfócase cara á pintura como práctica artística aberta, receptiva a distintos e variados procedementos nos que conviven pigmentos, fotografías, teas, papeis… en atractivas texturas e únicos colages.

O aspecto formal das creacións, que agora mostra na Galería Ana Vilaseco, pertence a ese cosmos estilístico do contemporáneo que funde elementos figurativos co xesto do expresionismo, mentres elude estereotipos e clichés que o limiten. Solitarios interiores, anónimos personaxes, cartografías caladas polo intemporal maniféstanse #ante o espectador bañadas por unha tenue luz e un delicado cromatismo.

A artista que realizou exposicións en distintas salas españolas, así como de Francia, Estados Unidos e Bélxica presenta unha selección de 20 obras realizadas nos últimos anos.