Oriol Aribau

Barcelona, 1984

Escultor e investigador da ( re)interpretación espacial. Desenvolve o seu traballo a través da observación do espazo como lugar de creación, onde intervén tanto na poética física como na material.

Os mapas conceptuais xorden dunha investigación baseada na observación da paisaxe e a memoria persoal e xeral. O imaxinario é cotián. Os materiais e as formas do urbanismo contemporáneo son o claro referente da súa obra. As cartografías urbanas de Aribau afróntanse á dicotomía dos baleiros e os cheos nos espazos e mesmo xeran de novos. Composición e descomposición xogan o mesmo papel.

“Para as súas instalacións, Oriol Aribau saca á luz as particións e os volumes producidos pola arquitectura. As construcións, os obxectos e os espazos que compoñen a cidade están ligados entre eles de maneira imperceptible, e é precisamente esta ligazón o que explora o traballo do artista. A arquitectura, as súas formas e os seus materiais constitúen a fonte de inspiración privilexiada dun transcurso de creación artística. […].”

Jean-Charles Hameau, Conservateur du patrimoine
Musée national Adrien Dubouché, Limoges

Os sinais da paisaxe persoal do artista convértense en cartografías da súa memoria; son vistas íntimas e persoais que provocan un diálogo entre o suxeito e o espazo que, evoca en certo xeito, a cotiandade. Aribau fálanos de como as arquitecturas das paisaxes aféctannos e pon de relevo a relación espazo-individuo. As condutas individuais en relación á contorna son diversas e friccionan as relacións entre contido e continente. As súas paisaxes íntimas pois xogan á inversa e, xeran contedores para chegar ao contido. Trátase dunha deconstrucción de elementos que xeran novas formas. Espazos vividos, esquecidos, deixados, futuros ou mesmo mortos compoñen a linguaxe propia do artista a partir dunha sensibilidade do lugar e dos recordos. A poética ambiental de Aribau a pesar de ter un simbolismo persoal evoca o espectador a sensacións contraditorias, e como un tipo de eterno retorno remite ao imaxinario individual.

Descargar CV

Obra dispoñible

Exposición: About the absence

O traballo de Oriol Aribau desenvólvese principalmente a través de obras sobre papel e escultóricas e ten como principal fonte a arquitectura, o urbanismo. O seu material, a súa principal ferramenta de traballo é a cidade, o espazo construído, moi accesible, co cal o artista interactúa de forma cotiá.

As obras que se presentan en About the abscence xorden a partir desta experiencia de Aribau en relación con esta contorna física inmediata. Debuxos, que resultan de rexistros, anotacións da súa deambular polo espazo urbano. A través dunha xeometría de figuras poligonales ás veces agrupadas en pequenas illas, outras esparexidas, como ingrávidas nun espazo case baleiro, Aribau presenta unha visión fragmentada da cidade. Algo tan breve como a súa inmediata percepción dentro dunha estación de tren nunha cidade pola que nin tan só transitou, ou unha paisaxe máis detallada resultado dunha vivencia, un desprazamento máis longo.

Ver exposición