Imaginaciones

Regina Silveira

Regina Silveira

Ano 2012

A galería vilaseco hauser presenta a exposición da artista Regina Silveira, que conta coa colaboración da súa galería nai Luciana Brito.

A artista brasileira Regina Silveira reflexiona sobre a luz e a sombra a través desta exposición.  As obras que compoñen móstraa Imaxinacións son pezas de diferentes disciplinas: imaxes tratadas dixitalmente conviven coa cerámica e propostas máis próximas ao arquitectónico.

“As obras que compoñen esta montaxe son de moi recente creación, as máis antigas datan de 2005 -explica a creadora-. Moitas delas ten matices dixitais, aínda que a técnica é a mesma que a do gravado. Estas tecnoloxías permítenme reconstruír e refacer as obras en diferentes lugares”.