Frame

Nico Munuera

Frame / Nico Munuera

Ano 2011

A Galería Ana Vilaseco presenta o traballo máis recente de Nico Munuera. A selección de obra que conforma Frame foi levada a cabo polo propio artista, buscando a súa adecuación ao espazo expositivo da galería.

Munuera traballa na abstracción creando varridos de cor de trazado horizontal cheos de inspiradores matices. A partir do 2008 coa serie Non Flags aparece a verticalidade na súa obra. Mostra diso pode verse na exposición a través de pezas como Ribbon 3 ou The Silver non Flag.

Parafraseando palabras do propio artista a obra de Munuera está baseada nunha relación coa pintura directamente desde a pintura, da súa diferente luz, intensidade, ton, transparencia, etc… Toda esa pintura está aí contida, mantense nun equilibrio ás veces fráxil e dá a sensación de poder ser cambiante nun momento determinado.

 

Agradecementos:

Galería Max Estrela