Declaração governada

Editado por:
IKREK Edições
ISBN:
9788567769165
Dimensiones:
29,7 x 21 cm
Compartir:

Este libro de artista consta de 3 series de 15 debuxos cada unha. 15 destes debuxos fixéronse en papel azul de 25 liñas, (un papel que se utilizou para os requisitos oficiais) – titulado “Declaración gobernada / declaración gobernada”, outros 15 debuxos fixéronse en papel cuadriculado – titulado “Declaración verificada / declaración comprobada” “e os últimos 15 debuxos fixéronse en papel normal, titulados “Declaración simple”.

No libro, con encadernación de tapa branda, están impresos os 45 debuxos en branco e negro, dispostos ao azar. Os debuxos están documentados de anverso e reverso, é dicir, o libro permite revisar o reverso dos debuxos que a exposición impide xa que, cando se opta por mostrar un lado, o outro está necesariamente oculto.

A portada do libro está composta por 45 palabras, 15 palabras teñen unha relación moi próxima co facer e cos procesos que utilicei na execución dos debuxos, outras 15 relaciónanse co que podo chamar principios conceptuais, e as últimas 15 son palabras sinónimos ás que se engadiu o prefixo ” re” que evoca un segundo movemento ou mirada.

A edición consta de 45 libros, máis 15 probas especiais que conteñen un debuxo orixinal.