Citas Sonoras FMJJ

Desde LCV desenvolvemos os vídeos para CITAS SONORAS da Fundación María José Jove, na que os artistas reflexionan sobre a súa obra que forma parte da colección e o contexto no que se xestou.