Política de Privacidade e Cookies

Datos de carácter persoal

A mera navegación polo Sitio web non implica o tratamento de datos de carácter persoal do usuario. Con todo, existe determinada información de carácter non persoal que se recolle conforme ao disposto na política de cookies.

Así mesmo, para utilizar determinados servizos do Sitio web,Galería Vilaseco S.L. poderá solicitar ao usuario certos datos de carácter persoal. Nestes casos, Galería Vilaseco S.L.informará o usuario dos termos do tratamento para que poida prestar o seu consentimento informado ao mesmo. O usuario deberá facilitar información veraz e actual.

O usuario poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a info@vilaseco.com ou a Galería Vilaseco en C/ Pai Feijóo, 5-1º, 15004 A Coruña, identificando a súa mensaxe como “PROTECCIÓN DE DATOS” e achegando copia do seu documento nacional de identidade ou outro documento identificativo.

Exclusión de garantías e responsabilidade

Galería Vilaseco S.L. unicamente responderá dos danos que o usuario poida sufrir como consecuencia da utilización do Sitio web cando devanditos danos sexan imputables a unha actuación dolosa de Galería Vilaseco S.L. O usuario recoñece e acepta que a utilización do Sitio web realízase baixo o seu enteiro risco e a súa enteira responsabilidade.

Galería Vilaseco S.L. actuará diligentemente, segundo os usos xeralmente aceptados no sector, para evitar a presenza no Sitio web de virus ou outros elementos lesivos que puidesen causar alteracións no sistema informático do usuario, pero non pode garantir a ausencia de tales elementos, non sendo responsable polos danos e prexuízos que iso puidese ocasionar.

Con carácter meramente enunciativo e non limitativo, Galería Vilaseco S.L. non se fará responsable dos prexuízos que se puidesen derivar de: (a) inferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías e/ou desconexións nos equipos e dispositivos do usuario, motivados por causas alleas a Galería Vilaseco S.L..; ( b) interrupcións ou bloqueos no uso causados por deficiencias ou sobrecargas da internet ou noutros sistemas electrónicos; ( c) prexuízos causados por terceiras persoas mediante intromisións ilexítimas no Sitio web; (d) a imposibilidade de dar o servizo ou permitir o acceso por causas non imputables a Galería Vilaseco S.L. debidas ao usuario, a terceiros, ou a supostos de forza maior; (e) a presenza de virus ou outros elementos introducidos no Sitio web por terceiros alleos a Galería Vilaseco S.L. que puidesen producir alteracións nos teus sistemas físicos ou lóxicos ou nos documentos electrónicos e ficheiros almacenados nos teus sistemas; e ( f) os produtos, servizos ou contidos ofrecidos por terceiros cuxos datos aparezan na Web ou a través de páxinas web de terceiros ás que o usuario acceda por medio dos hipervínculos ou instrumentos de procura que Galería Vilaseco S.L. pon á súa disposición no Sitio web.

Cookies

O Sitio web utiliza cookies, que son arquivos de texto que se almacenan no dispositivo do usuario cando visita unha páxina web, permitindo, entre outras posibilidades, recoñecer ao usuario en próximas visitas, mellorar a súa navegación e gardar as súas preferencias. Se queres saber máis sobre cookies, pica .

Algunhas das cookies que utiliza o Sitio web son necesarias para permitir a navegación e o uso das páxinas web que o integran.

Podes rexeitar o uso de cookies seleccionando a configuración apropiada no teu navegador. Se o fas, é posible que non poidas navegar polo Sitio web de forma plenamente funcional.

A forma de eliminar as cookies depende do navegador que esteas a utilizar. Nas seguintes ligazóns atoparás instrucións para eliminar cookies dos principais navegadores da internet.

Hiperenlaces

Prohíbese o establecemento de hiperenlaces ou outros elementos técnicos de ligazón ao Sitio web sen a autorización previa e por escrito de Galería Vilaseco S.L. En todo caso, o establecemento destes elementos de ligazón non implica a existencia dunha relación entre Galería Vilaseco S.L.. e o titular do sitio ou páxina web na que se insira a ligazón nin a participación de Galería Vilaseco S.L.. nos mesmos.

Así mesmo,Galería Vilaseco S.L. tampouco asumirá responsabilidade algunha pola navegación e uso que faga o usuario dos sitios ou páxinas web pertencentes a terceiros enlazados desde o Sitio web, asumindo o usuario esta responsabilidade.

Lei aplicable

Estas condicións xerais rexeranse e interpretarán de conformidade coa normativa española.

Contacto

Se queres contactar con Galería Vilaseco S.L., por favor envía un email a info@vilaseco.com, diríxeche á sección Contacto ou, no seu caso, utiliza o formulario de queixas e reclamacións.

Newsletter

En nome de Galería Vilaseco S.L. tratamos a información que nos facilita co fin de enviarlle por medio electrónico unicamente información relacionada cos nosos produtos e servizos (exposicións, participación en feiras e noticias relevantes) e convidarlle a eventos organizados pola empresa. Os datos proporcionados conservaranse mentres non solicite o cesamento da actividade. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se en Galería Vilaseco S.L. estamos a tratar os seus datos persoais por tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexacto ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal concede aos interesados a posibilidade de exercer unha serie de dereitos relacionados co tratamento dos seus datos persoais.